گلیم های ایران
شرکت مکنون میامین
صادر کننده انواع گلیم های پشمی و ابریشمی از سال 1372

گلیم سوماک - ورنی

پشم و ابریشم

گلیم فرش سیرجان

پشم با رنگ های ثابت

سفره کردی

چله پشمی

گلیم کلات نادری

چله پشمی رنگ گیاهی

گلیم مشهد

رنگ گیاهی چله پشمی

Flag Counter
طراحی سایت